NAŠE SPOLEČNOST

Společnost Měření dodávek plynu, a.s. byla založena v roce 2009 jako 100 % dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. a je také členem koncernu Pražská plynárenská, a.s. Jde tedy o relativně novou společnost, avšak vzhledem k tomu, že do ní byly převedeni zaměstnanci ze společnosti Prometheus, energetické služby, s.r.o. a také ze společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., má společnost bohaté zkušenosti s činnostmi v oblasti plynárenského měření a metrologie – osazování a výměny všech typu plynoměrů, zajišťování přenosů dat o odběrech plynu, servis přepočítačů množství plynu, vedení evidence dat o zákaznících a jejich verifikace atd. Vedle těchto standardních činností v oblasti měření plynu bude také společnost nově zajišťovat systematický výzkum v oblasti příčin vzniku ztrát plynu, jejich vyhodnocování a realizace opatření, které povedou k jejich snižování.

Uvedené služby je společnost schopna poskytovat nejen pro plynárenství na území hl. m. Prahy a prakticky i pro ostatní plynárenské distribuční společnosti na území celé České republiky a také i pro zákazníky – odběratele zemního plynu.

Společnosti koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Obchodní rejstřík on-line


Důležité informace pro Vás:
Vyhotovení projektu přeměny v podobě fúze sloučením společnosti Měření dodávek plynu, a.s. se společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.,

Společnost Měření dodávek plynu, a.s., jako zanikající společnost tímto oznamuje vyhotovení projektu přeměny v podobě fúze sloučením se společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 471 16 471, se sídlem Praha 4, U Plynárny 1450/2a, PSČ 140 00 jako nástupnickou společností s tím, že v podrobnostech se odkazuje na přiloženou dokumentaci.

Projekt fúze společností PPSD, a.s. a MDP, a.s.
Účetní výkaz Zahajovací rozvaha PPSD k 1.1.2014
Zahajovací rozvaha PPSD k 1.1.2014
Upozornění pro věřitele
MDP Výroční zpráva 2010
MDP Výroční zpráva 2011
MDP Výroční zpráva 2012
MDP Výroční zpráva 2013
PPSD Výroční zpráva 2010
PPSD Výroční zpráva 2011
PPSD Výroční zpráva 2012
PPSD Výroční zpráva 2013