DETEKTORY ÚNIKU PLYNŮ

  • dodávky, servis a montáže detekční techniky (detektory úniku CH4, CO, CO2, NOx)
  • dodávka a montáž detektorů úniků plynu pro majitele (provozovatele) plynofikovaných objektů pro zvýšení bezpečnosti - prevence vůči nepředvídatelným únikům plynu do objektu a s tím spojenou možnost jeho výbuchu. Dodávka a montáž těchto detektorů je prováděna ve spolupráci s provozovatelem distribuční soustavy v Praze a okolí (Pražská plynárenská Distribuce, a.s.), který poskytuje spoluúčast na dodávce a montáži 1 ks detekčního zařízení ve výši 2 500,- Kč - více informací

  Detektory úniku plynů - detaily

Detektor GS 130

Detektor GS 130

Světelná a akustická siréna OS 350

Světelná a akustická siréna OS 350

Nabízíme dodávku, montáž, uvedení do provozu a následný servis detektoru úniků zemního plynu. Tato zařízení ve spojení se světelnou a akustickou signalizací umožňuje chránit plynofikované objekty před možností výbuchu plynu v dostatečném předstihu před vznikem výbušné koncentrace (zařízení signalizuje přítomnost zemního plynu v ovzduší již při jeho koncentraci 0,5 % - tj. hluboko pod koncentrací plynu v ovzduší, která může způsobit výbuch). K detektoru úniku plynu lze připojit i zařízení, které automaticky uzavře přívod plynu do objektu.
Dodávka a montáž detektoru úniku plynů je prováděna ve spolupráci s provozovatelem distribuční soustavy v Praze a okolí (Pražská plynárenská Distribuce, a.s.), který poskytuje spoluúčast na dodávce a montáži 1 ks detekčního zařízení ve výši 2 500,- Kč.

Příklad základní orientační ceny zařízení

Cena detektoru a sirény včetně montáže, uvedení do provozu

4 950,- Kč

Příspěvek Pražské plynárenské Distribuce, a.s.

- 2 500,- Kč

Celkem

2 450

Cena celkem vč. DPH 9 %

2 670,- Kč

Cena celkem vč. DPH 19%

2 915,- Kč

Konečná cena se může lišit v závislosti na podmínkách konkrétního místa použití (např. dle vzdálenosti mezi možnou instalací detektoru a sirény). Před realizací dodávky a montáže detektoru úniku plynu zdarma vypracujeme podrobnou nabídku. V komfortním provedení lze dodat stavebnicový domovní zabezpečovací systém OASIS, který umožňuje vedle hlídání úniku plynu i celou řadu dalších funkcí (např.: zabezpečení objektu proti vloupání a požáru, může řídit přístup do objektu - ovládáním dveřních zámků a dokáže i ovládat spotřebiče - topení, osvětlení apod.). Současně je tento systém schopen předávat informace o událostech v objektu prostřednictvím mobilní sítě GSM nebo prostřednictvím Internetu např. na pult centrální ochrany atd. podrobné informace

  Kontaktní osoba:

Oto Malý
tel.: 267 175 373
email: oto.maly@mdpas.cz