OBCHODNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY

Měření dodávek plynu, a.s. poskytuje zákazníkům společnosti Pražská plynárenská, a.s. obchodně technické služby v terénu, spočívající v osazení nových plynoměrů, jejich výměně, odebírání a převodu, včetně administrativního zpracování (sepsání příslušné smlouvy, se zákazníkem, kontroly dokladů, potřebných k jejímu uzavření, předání příslušných dokladů Pražské plynárenské, a.s.).

Zákazník tak například nemusí absolvovat cestu do obchodního střediska Pražské plynárenské, a.s. k uzavření smlouvy a poté čekat na namontování plynoměru. Zákazník pouze podá objednávku na zákaznický telefonický dispečink („call centrum“) Pražské plynárenské, a.s. a následně mu pracovník naší společnosti namontuje plynoměr u něho doma a současně s ním sepíše jménem Pražské plynárenské, a.s. příslušnou smlouvu.

Uvedené služby jsou poskytovány také prostřednictvím Mobilní kanceláře přímo v místě bydliště zákazníků Pražské plynárenské, a.s.

  MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
  Pražské plynárenské, a.s.

Měření dodávek plynu, a.s. pro společnost Pražska plynárenská, a.s. provozuje novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“. Pražska plynárenská, a.s. s vybranými úřady městských částí Prahy a přilehlých obcí, nabízí odběratelům zemního plynu kategorie domácnost a maloodběr novou službu, jejímž prostřednictvím si jak stávající, tak i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu.
Mobilní kancelář je umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem společnosti Pražska plynárenská, a.s. a Měření dodávek plynu, a.s.

Mobilní obchodní kancelář

  Kontaktní osoba:

Arnošt Valentin
tel.: 602 281 646
email: arnost.valentin@mdpas.cz